Photograph of Sir David Bean, Chairman of the Law Commission

 

Our 13th Programme of law reform

Diolch am ddangos diddordeb yn yr ymgynghoriad hwn ar gyfer ein 13eg Raglen ar gyfer diwygio’r gyfraith. Bydd eich cyfraniad yn chwarae rhan hanfodol wrth ein helpu ni i lunio ein rhaglen waith rhwng 2017 a 2020. Rydym yn ddiolchgar iawn i chi a phob ymgynghorai arall sy’n mynd i’r drafferth o rannu syniadau â ni.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion i’r ymgynghoriad wedi mynd heibio yn awr. Os ydych wedi methu’r dyddiad cau, ond yn dal i fod eisiau anfon eich sylwadau, cysylltwch â programme@lawcommission.gsi.gov.uk.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich cynigion ar gyfer y Rhaglen.

Syr David Bean
Cadeirydd, Comisiwn y Gyfraith

programme@lawcommission.gsi.gov.uk