Cyhoeddwyd yr Adroddiad Terfynol ar Gyfraith Cynllunio yng Nghymru ar 30 Tachwedd 2018.

Adroddiad Terfynol Llawn

Mae’r penodau unigol ar gael isod.  Ceir rhestr lawn o’r argymhellion yn Atodiad B.

 

Cynnwys

Pennod 1 – Crynodeb

Pennod 2 – Tuag at god cynllunio newydd i Gymru

Pennod 3 –Yr ymgynghoriad

Pennod 4 – Ymatebion cyffredinol i’r Papur Ymgynghori

Pennod 5 – Darpariaethau rhagarweiniol

Pennod 6 – Llunio’r cynllun datblygu

Pennod 7 – Yr angen am gais cynllunio

Pennod 8 – Ceisiadau i’r awdurdod cynllunio

Pennod 9 – Ceisiadau i Weinidogion Cymru

Pennod 10 – Darparu seilwaith a gwelliannau eraill

Pennod 11 – Apeliadau a darpariaethau atodol eraill

Pennod 12 – Datblygu heb awdurdod

Pennod 13 – Gwaith sy’n effeithio ar adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth

Pennod 14 – Hysbysebion awyr agored

Pennod 15 – Coed a choetiroedd a warchodir

Pennod 16 – Gwella, adfywio ac adnewyddu

Pennod 17 – Heriau yn yr Uchel Lys

Pennod 18 – Darpariaethau amrywiol ac ategol

Atodiadau

Atodiad A – Ymatebion i’r Papur Ymgynghori

Atodiad B – Argymhellion