Mae Comisiwn y Gyfraith yn cyflwyno ei flaenoriaethau ar gyfer 2020-21

Mae Comisiwn y Gyfraith yn cyflwyno ei flaenoriaethau ar gyfer 2020-21

Heddiw mae Comisiwn y Gyfraith wedi cyflwyno ei gynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol mewn cynllun busnes newydd.

Mae’r stori hon ar gael yn y Gymraeg hefyd (This story is also available in English).

Mae’r ddogfen yn nodi targedau mesuradwy i’r sefydliad eu diwallu a fydd yn ei helpu i gyflawni ei nod o ddiwygio’r gyfraith. Mae’n cyflwyno pedair blaenoriaeth:

  • Sicrhau bod y gyfraith yn deg, modern a chlir
  • Bod yn sefydliad sy’n edrych tuag at y dyfodol
  • I Gomisiwn y Gyfraith fod yn lle gwych i weithio ynddo
  • Hyrwyddo llywodraethu corfforaethol da

Mae hefyd yn cynnwys adolygiad o 2019-20 a diweddariadau ar sut oedd y Comisiwn yn mesur yn ôl ei dargedau.

I gael rhagor o wybodaeth, darllennwch Gynllun Busnes Comisiwn y Gyfraith 2020-21.

Gallwch weld holl gynlluniau busnes blaenorol Comisiwn y Gyfraith yma