Comisiwn y Gyfraith yn cyflwyno ei flaenoriaethau ar gyfer 2022-23

Mae’r stori hon ar gael yn Saesneg hefyd (This story is also available in English).

Heddiw, fe wnaeth Comisiwn yn Gyfraith gosod allan ei gynllun am y flwyddyn ariannol presennol mewn cynllun busnes newydd.

Mae’r ddogfen yn nodi targedau mesuradwy i’r sefydliad a fydd yn ei helpu i gyflawni ei nod o ddiwygio’r gyfraith. Mae’n cyflwyno pedair blaenoriaeth newydd:

  • Sicrhau bod y gyfraith yn deg, modern a chlir
  • Sut rydym yn cysylltu â rhanddeiliaid
  • Datblygu ffyrdd o weithio ar gyfer y dyfodol
  • Gwella ein ffordd o ymdrin ag Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae hefyd yn cynnwys adolygiad o 2021-22 a diweddariadau ar sut oedd y Comisiwn yn mesur yn ôl ei dargedau.

I gael rhagor o wybodaeth, darllennwch Gynllun Busnes Comisiwn y Gyfraith 2022-23.

Gallwch weld holl gynlluniau busnes blaenorol Comisiwn y Gyfraith yma.