Allech chi fod yn un o’n cynorthwywyr ymchwil?

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer swyddi cynorthwywyr ymchwil yn y Comisiwn Cyfraith.

Fel cynorthwyydd ymchwil, byddwch yn helpu i lunio cyfraith y DU fel rhan o dîm arbenigol, gan feddwl yn ddwfn a gweithio’n greadigol mewn amgylchedd heriol a chefnogol. Mae siambrau, cwmnïau cyfreithwyr a phrifysgolion yn ystyried y profiad o weithio gyda’r Comisiwn yn werthfawr iawn.

Mae cystadleuaeth am y rolau hyn yn eithafol o uchel. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod rhagor, darganfyddwch mwy.

Mae ceisiadau ar agor tan 1 Chwefror ac mae’n rhaid eu cyflwyno ar-lein.